Cégalapítás

A cégalapítás egy kötelező iratminta alapján induló folyamat. Ugyanakkor rengeteg kérdést kell tisztázni annak érdekében, hogy az iratok a fél/felek érdekeinek, ügyleti akaratuknak megfelelően készüljenek el és kerüljenek bejegyezésre. Megfelelően elkészített iratokkal a cég bejegyzése akár 1-2 nap alatt megtörténik. Kapcsolatfelvételt követően az adatok egyeztetésre, szükség esetén pontosításra kerülnek. Az adatok alapján elkészítésre kerülnek az okiratok, illetve a cégbejegyzéshez szükséges nyomtatványok. Az iratok a végső változat egyeztetését és aláírását követően az illetékes cégbíróságra kerülnek benyújtásra. Amennyiben a bíróság azokat a hatályos jogszabályok alapján megfelelőnek találja, a vállalkozás cégbejegyzése megtörténik. Előfordulhat, hogy a bíróság eljárása során hiánypótlást ír elő, ennek benyújtási határideje természetesen a cégbejegyzést meghosszabbíthatja.

Ügyvédre van szüksége?

/Budapest, 16. kerület – Dr. Nagy T. Viktória ügyvéd/

Mire figyeljünk a cég alapítása során?

Fontos a társasági forma kiválasztása, ami akár bonyolultnak is tűnhet. A legnépszerűbb társasági formák (kft., bt.) választása mellett is fontos szempont lehet, hogy a tagok mekkora összegű tőkét bocsátanak a társaság részére. Kft-nél 3 millió Ft, Zrt-nél 5 millió Ft a tőkeminimum. További fontos szempont az adózási nem kiválasztása is. Kisebb cégek, kkt-k és bt-k esetében a cég alapításához legalább 2 személy szükséges. Ezek esetében a cégalapítás olcsóbb, sem illetékkel, sem közzétételi díjjal nem kell számolni. Egyedül is lehet céget alapítani. Ebben az esetben az egyszemélyes kft-t érdemes választani. Ebben az esetben is meg kell felelni a törvényben meghatározott tőkeminimumnak. Az ennél a társasági formánál előírt 3 millió Ft összegű tőkét így egyetlen személynek kell biztosítania.

Ügyvédre van szüksége?

/Budapest, 16. kerület – Dr. Nagy T. Viktória ügyvéd/

Cégalapítás menete

Amennyiben a tagok kiválasztották a számukra megfelelő társasági formát és adózási nemet, szükséges még meghatározni a társaság nevét, a társaság tisztségviselőit, a társaság székhelyét, tevékenységi köreit. A székhely meghatározásakor szükséges annak jogszerű használatát a bíróság felé igazolni. A tagjegyzékben meghatározásra kerül az egyes tagok adatai mellett törzsbetéteik összege, aránya. A bejegyzést követően a társaság megkapja cégjegyzékszámát, statisztikai számjelét. Az adószámot a NAV-tól egy külön nyilatkozat formájában lehet igényelni. Cégalapításnál érdemes olyan irodát választani, ami teljes körű szolgáltatást tud nyújtani.

Ügyvédre van szüksége?

/Budapest, 16. kerület – Dr. Nagy T. Viktória ügyvéd/

Cégalapítás költségei

A cégalapítás költségeit alapvetően két dolog határozza meg: a választott társasági forma, illetőleg az, hogy a társaság egyszerűsített vagy hagyományos cégeljárás során kerül bejegyzésre. Az egyszerűsített eljárásban már előre elkészített iratsablonok alapján készülnek el a szükséges iratok. Bármelyik eljárás is kerül kiválasztásra ügyvédi munkadíjjal mindenképpen számolni kell. Ügyvédi iroda nemcsak az iratok elkészítésében, hanem a társasági forma, adózási nem kiválasztásában is hatékony segítséget nyújthat.

Ügyvédre van szüksége?

/Budapest, 16. kerület – Dr. Nagy T. Viktória ügyvéd/

Változásbejegyzés

Egy társaság működése során számos olyan eset fordulhat elő, amikor szükségessé válik a nyilvántartásban bejegyzett cégadatok módosítása. Akár a tisztségviselők változása, akár székhelyváltozás szükségessé teheti a változások bejegyzését. A változásbejegyezés a cégalapításnál egyszerűbb eljárás, de nem szabad elfelejteni, hogy a változások bejegyzése mindig kötelező. A cégnyilvántartásnak mindig közhitelesnek kell lennie. A cégjegyzékbe bejegyzett adatok között vannak olyan kivételek, amelyek változása nem igényli a jogi képviseletet. Ilyen például a társaság tevékenységi köreinek változása. Ha egy társaság új tevékenységet kíván folytatni, vagy valamelyik régit megszüntetni, ezt a változást a cég könyvelője jelenti be az adóhatóságnak, az adóhatóság pedig közli a cégbírósággal.

Ügyvédre van szüksége?
/Budapest, 16. kerület – Dr. Nagy T. Viktória ügyvéd/