Mi a foglaló?

A foglaló a vételár meghatározott része. A szerződést biztosító mellékkötelezettség. A törvény szerint a másik félnek fizetett pénzt akkor lehet foglalónak tekinteni, ha annak fizetésére a kötelezettségvállalás megerősítéseként kerül sor, és ez a rendeltetés a szerződésből egyértelműen kitűnik. Ha a szerződést teljesítik, a tartozás a foglaló összegével csökken. Ha a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért egyik fél sem felelős, vagy mindkét fél felelős, a foglaló visszajár. A teljesítés meghiúsulásáért felelős fél az adott foglalót elveszti, a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni. A foglaló elvesztése vagy kétszeres visszatérítése a szerződésszegés következményei alól nem mentesít.

Ingatlan értékesítésekor vagy vásárlásakor érdemes ügyvéd segítségét kérni, a későbbi jogi problémák elkerülése érdekében. Gyakran előfordul például, hogy nem tisztázottak eladói részről a tulajdoni viszonyok, esetleg haszonélvezet van az ingatlanon, ami később komoly gondokat és sok bosszúságot okozhat a vevőnek. Ha Ön is ingatlan eladása vagy vétele előtt áll, forduljon hozzám bizalommal! Hívjon és kérjen időpontot!

Ügyvédre van szüksége?

/Budapest, 16. kerület – Dr. Nagy T. Viktória ügyvéd/
foglaló, ingatlanjogi tanácsadás, jogi tanács, követelésbehajtás, fizetési felszólítás, jogi képviselet, közös tulajdon megszüntetése, fizetési meghagyás, végrendelet, adásvételi szerződés, polgári peres eljárás, ajándékozási szerződés - 16. kerületi ügyvéd
foglaló, ingatlanjogi tanácsadás, jogi tanács, követelésbehajtás, fizetési felszólítás, jogi képviselet, közös tulajdon megszüntetése, fizetési meghagyás, végrendelet, adásvételi szerződés, polgári peres eljárás, ajándékozási szerződés - 16. kerületi ügyvéd

Foglaló vs. előleg

Gyakran előfordul, hogy a szerződni kívánó felek nem tudnak különbséget tenni a foglaló és az előleg között, vagy szinonim fogalmaknak tekintik ezeket, ami akár súlyos károkat is okozhat nekik. Általában ingatlanügyletek kapcsán merül fel ez a kérdés, mert az adásvétel tárgyát nem egy összegben fizetik ki. Mi a közös a foglalóban és az előlegben? A szerződés teljesülése esetén mindkettőt bele kell számolni a vételárba, tehát ha problémamentesen zajlik le az adott ügylet, akkor nincs eltérés a két fogalom között.

Mi a különbség? Az előleg és a foglaló között a jogkövetkezményeiket tekintve, az ügylet meghiúsulása esetén van meghatározó különbség. Az előleg a szerződés meghiúsulása esetén is visszajár a vevőnek, így nincs biztosítéki, szankciós jellege, inkább egy jelképes értékű előrefizetés. Más kérdés, hogy a felek esetlegesen érvényesíthetik azon káraikat, melyek abból eredtek, hogy az ügylet nem ment teljesedésbe. A foglaló kizárólag akkor jár vissza, ha a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, melyért egyik fél sem felelős vagy mindkét fél felelős.

Ügyvédre van szüksége?

/Budapest, 16. kerület – Dr. Nagy T. Viktória ügyvéd/

Az előleg mértéke

Az előleg mértéke jogilag nincs korlátozva. A foglaló összege is a felektől függ, a gyakorlatban általában a szerződés értékének 10 százaléka szokott lenni. A foglaló összege ennél alacsonyabb és magasabb is lehet, azonban a bíróságnak joga van arra, hogy a túlzott mértékű foglaló összegét a fél kérelmére mérsékelje. A foglalót a Ptk. szerződési biztosítékként, a szerződési akarat megerősítéseként kezeli. Ha a szerződés meghiúsul, akkor a szerződésszegő fél fizetési kötelezettsége a foglaló összegével megegyező.

Amennyiben komoly a vételi szándék és a szerződő biztos benne, hogy tudja teljesíteni a szerződésben foglalt feltételeket, akkor foglalót érdemes átadni/átvenni, azzal, hogy annak komoly anyagi vonzatai is lehetnek. Fontos a szerződésben egzakt módon megnevezni az átadott pénzösszeg foglaló jellegét, mivel egy pénzösszeg csak és kizárólag akkor minősül foglalónak, ha ez a minősége a szerződésből egyértelműen kitűnik. Az emberek nagy része nem tudja, hogy az előleg mindig visszajár, ha meghiúsul az adásvétel. Továbbá a vevő felelőssége ellenőrizni az ingatlan-nyilvántartás adatait, mielőtt kifizeti a foglalót.

Akár foglalót, akár előleget ad át az ingatlanvásárló az eladónak, érdemes jogász segítségét kérni a későbbi problémák elkerülésének érdekében. A sokféle jogi probléma miatt fontos már az első kötelezettségvállalás előtt ügyvéddel konzultálni. Amennyiben Ön is ingatlan eladása vagy vétele előtt áll, forduljon hozzám bizalommal! Hívjon és kérjen időpontot!

Ügyvédre van szüksége?

/Budapest, 16. kerület – Dr. Nagy T. Viktória ügyvéd/
foglaló, ingatlanjogi tanácsadás, jogi tanács, követelésbehajtás, fizetési felszólítás, jogi képviselet, közös tulajdon megszüntetése, fizetési meghagyás, végrendelet, adásvételi szerződés, polgári peres eljárás, ajándékozási szerződés - 16. kerületi ügyvéd