A fizetési meghagyás fogalma, lényege

A fizetési meghagyásos eljárás a közjegyző hatáskörébe tartozó, a pénzkövetelések érvényesítésére szolgáló egyszerűsített polgári nemperes eljárás.

Korábban a fizetési eljárás, mint nemperes eljárás a bíróságok előtt zajlott és a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet, tulajdonképpen egy kitöltött formanyomtatványt a bíróságnak kellett beadni. Később a fizetési meghagyás rendszerét közjegyzői hatáskörbe tették át.

Felállt az a számítógépes rendszer, amelyet a Magyar Országos Közjegyzői Kamarának (MOKK) köszönhetünk. Ennek használatával a közjegyzők és az eljárásban részt vevő személyek részére gyorsabb lett az eljárás. A kérelem alapján gépi adatfeldolgozással jár el a közjegyző. Az eljárás automatizáltan is végezhető a közjegyző nevében, ha ehhez a törvényi feltételek adottak. Az eljárás így lett egyszerűbb, gyorsabb és kevésbé költséges. Pénz megfizetésére irányuló, lejárt követelést lehet fizetési meghagyás útján érvényesíteni, ha a követelés nem haladja meg a törvényben előírt határt és a kötelezettnek van belföldi lakcíme, továbbá a pénzkövetelés nem munkaviszonyból ered.

Ügyvédre van szüksége?

/Budapest, 16. kerület – Dr. Nagy T. Viktória ügyvéd/

Fizetési meghagyásos eljárás szabályai

Fizetési meghagyásos eljárás tárgyát képező követelések érvényesíthetők más eljárásokban is, például európai fizetési meghagyás, egyezségi kísérlet, választottbírósági eljárás és folyamatban levő peres eljárásban a viszontkereset és a beszámítás.

A fizetési meghagyás iránti kérelem esetén nem lehetséges a részleges visszautasítás. A fizetési meghagyásos eljárásban történő elektronikus kapcsolattartás során kizárólag elektronikus úton kerülnek kézbesítésre az értesítések. Az így küldött küldemények az átvételük elmulasztása esetén már nem kerülnek postai úton kiküldésre. A második értesítést követő 5. munkanapon kézbesítettnek minősülnek. Kézbesítési kifogást elő lehet ilyenkor terjeszteni, melynek indokai megegyeznek a kézbesítési fikció megdöntésének szabályaival. Önhiba hiányára csak természetes személy hivatkozhat.

A keresetlevelet minden esetben a közjegyző által - az ellentmondásról és a perré alakulásról - kiadott végzésben megjelölt bíróságra kell benyújtani, mivel a fizetési meghagyásos eljárás iratait a közjegyző ezen bíróságra küldi meg. A közjegyző előtt lefolytatott eljárás előzményi iratait csatolni kell a bíróságra benyújtott keresethez. A fizetési meghagyásos eljárásban benyújtott ellentmondást a bíróság nem tekinti olyan körülménynek, amely a hivatalból kibocsátásra kerülő ún. bírósági meghagyásnak az akadálya lenne. Ezért az ellentmondást követően a keresetlevélre is érdemben nyilatkozni kell annak érdekében, hogy a bíróság ne bocsásson ki bírósági meghagyást, ami a keresettel megegyező tartalmú.

Ügyvédre van szüksége?

/Budapest, 16. kerület – Dr. Nagy T. Viktória ügyvéd/

Mikor kötelező fizetési meghagyásos eljárást indítani?

Kötelező indítani, ha lejárt pénzkövetelésünk van, ami nem haladja meg a hárommillió forintot és az adósnak van lakcíme vagy székhelye Magyarországon, valamint a pénzkövetelés nem munkaviszonyból, közalkalmazotti jogviszonyból, közszolgálati jogviszonyból, szolgálati jogviszonyból, szövetkezeti tag munkaviszony jellegű jogviszonyából, bedolgozói jogviszonyból ered.

Magasabb összegnél, is lehet fizetési meghagyást indítani, de nem kötelező, vagyis akár rögtön bírósághoz is fordulhatunk, érdemes fizetési meghagyással kezdeni a követeléskezelést, mert elképzelhető, hogy sikerül akár behajtani, akár jogerősíteni a kérelmünket és akkor sokkal gyorsabban és költséghatékonyabb módon járhatunk sikerrel.

Ügyvédre van szüksége?

/Budapest, 16. kerület – Dr. Nagy T. Viktória ügyvéd/

Hogyan indítsunk fizetési meghagyást?

A lejárt pénzkövetelést egyszerű és gyorsított eljárásban lehet elbírálni. Ha az eljárást kezdeményező fél jogi képviselettel rendelkezik, vagy jogi személy, akkor kizárólag elektronikus úton nyújthatja be kérelmét, azonban jogi képviselet nélkül a magánszemély, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet az elektronikus úton túl előterjesztheti kérelmét írásban vagy szóban bármely közjegyzőnél, aki az adatokat rögzíti a rendszerben.

A folyamatot formanyomtatvány segítségével ön is elvégezheti, de érdemes ügyvédhez fordulni, ha kényelmesen és gyorsan szeretné ügyét intézni. Amennyiben tehát Ön is szeretne fizetési meghagyást indítani, forduljon hozzám bizalommal! Hívjon, kérjen időpontot!

Ügyvédre van szüksége?

/Budapest, 16. kerület – Dr. Nagy T. Viktória ügyvéd/